Płaszcz Matki Bożej z Guadalupe
Płaszcz błogosławieństwa i ochrony, znak obecności Niepokalanej

I Kilka słów o apostolacie.

Apostolat Różańca świętego i Płaszcza Najświętszej Dziewicy z Guadalupe, Matki Boga Prawdziwego dla którego żyje, powołała pani Naty de Anda w 2010 r. na skutek ogromnego nabożeństwa do MB Guadalupe. Głównym cele jego jest zjednoczenie osób w modlitwie różańcowej w rodzinach i wspólnotach w intencjach poniżej podanych Matki Bożej i proponowanych przez członków. Apostolat dostał pełne pozwolenie na działanie i imprimatur udzielony przez Jego Eminencję Kardynała Juan Sandoval Iniguez i Arcybiskupa Guadalajara w dniu 23 maja 2011 roku.

zdjęcie Naty de Anda założycielka Apostolatu


Otrzymał również specjalne błogosławieństwo obecnego Papieża Franciszka. Płaszcz Matki Bożej został wykonany zgodnie z tym co widził Juan Diego oraz w wizji, jaką miała pani N.de Anda w meksykańskiej miejscowości Jalisco. Na zewnątrz zostały wyhaftowane gwiazdy jak na tilmie Juan Diego, a wewnątrz mapa wszystkich kontynentów, klucze Watykanu, obraz MB Guadalupe oraz Betlejem i Hostia św. z napisem ”JHS” jako znak Chleba Życia oraz miejsce lub kraj przeznaczenia płaszcza.

Zdjęcie z Mszy św. Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Czechowicach Dziedzicach, 19 lipca 2018 (na zdjęciu po prawej Maru Escatel z Meksyku oraz Dorota Popowska)


Cele i zadania Apostolatu w Kościele: Rozpowszechnienie modlitwy różańcowej i zjednoczenie wszystkich na wspólnej modlitwie oraz kopii cudownego obrazu Najświętszej Dziewicy z Guadalupe;

Modlitwa w intencjach Matki Bożej:

• za pokój na świecie, ojczyznę i świat

• za rodziny i w obronie życia poczętego

• za kapłanów, konsekrowanych i cały Kościół św.

• za oddalonych od Kościoła, za więźniów i emigrantów, przestępców

• za chorych i cierpiących;


Forma spotkań:

• w Kościele (w salce) nabożeństwo różańcowe przed obrazem Najświętszej Dziewicy z Guadalupe (odmawiamy różaniec podczas którego jest nakładany płaszcz na osoby chore, rodziny i dzieci oraz kapłanów i konsekrowanych)

• w domach: spotkanie modlitewne - różańcowe wraz z adoracją obrazu Najświętszej Dziewicy z Guadalupe, okrycie płaszczem rodziny, małżonków i dzieci, dziadków czy osób starszych chorych w domu;

• oraz odwiedziny chorych: - w domach lub szpitalach według życzenia i zgłoszenia przez rodzinę czy bliskich; wniesienie obrazu Matki Bożej Guadalupe oraz modlitwa różańcowa;

Jak się włączyć do apostolatu?

Do Apostolatu Różańca świętego Najświętszej Dziewicy z Guadalupe można włączyć się: przez modlitwę różańcową w intencjach wyżej wymienionych, rozpowszechnienie wizerunku Matki Bożej Guadalupe. Nauczanie modlitwy różańcowej osoby, które nie znają wartości różańca i nie znają miłości naszej Niebieskiej Matki. Potrzebne materiały można uzyskać pod adresem: dpopowska@interia.pl

II Poświęcenie płaszczy, błogosławieństwo i rozesłanie.

III Modlitwa pod płaszczem.

Zdjęcia z pobytu p.Naty de Anda w Polsce nabożeństwo w Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Czechowicach Dziedzicach

Rodzaje nabożeństw.

Głównym nabożeństwem polecanym przez apostolat jest modlitwa jako priorytetowa, to modlitwa różańcowa w intencjach Matki Bożej Guadalupe zawarte modlitewniku. Żeby dopełnić naszą modlitwę składamy intencje we Mszy św. zamówionej dla apostolatu w parafii raz w miesiącu.
Wówczas apostolat działający przy konkretnej parafii ma możliwość nałożenia płaszcza podczas tej modlitwy na obecnych wiernych w kościele. Zdarzają się grupy modlitewne, które przechodzą do salki parafialne i wówczas, nałożenie płaszcza jest obrazem MB Guadalupe .

1.Polecane są spotkania dla małżeństw bezdzietnych pragnących potomstwa, by mogli prosić o dar dziecka pod płaszczem Maryi.
2.Wszystkie osoby dręczone i cierpiące z powodu okultyzmu, po spowiedzi i rozmowie z kapłanem, mogą skorzystać z łaski modlitwy pod płaszczem, prosząc o uwolnienie.
3. Osoby cierpiące na nerwice, depresje i choroby psychiczne są najszybciej uwalniane i uzdrawiane pod płaszczem (to uwolnienie nie przyjdzie zaraz, będzie po jakimś czasie)
4. Rozbite małżeństwa i osoby opuszczone przez małżonka mogą prosić pod płaszczem Maryi, Matki Jedności (MB Guadalupe na cudownym wizerunku łączy niebo z ziemią; jest nazywaną Matką Jedności)
5. Osoby chorujące fizycznie i cierpiące są zaproszone do modlitwy pod płaszczem o dar umocnienia i uzdrowienia według Woli Bożej;
6.Każda osoba pragnącą modlić się za osoby z rodziny, które odeszły od kościoła są zaproszone do modlitwy pod płaszczem, gdyż na tych błądzących i pogubionych najbardziej zależy naszej Niebieskiej Matce;
7.Wszyscy świeccy i konsekrowani, kapłani są najgoręcej zaproszeni do modlitwy pod płaszczem w intencjach, które mają w sercu i za samych siebie w swym powołaniu;

Uwaga:
Jeśli rodzina zaprasza płaszcz do chorej osoby w szpitalu, a ta osoba jest nieprzytomna i nie może wyrazić swej woli, a rodzina pozwala, wówczas można nałożyć go na chorego. Nie nakładamy płaszcza na osobę zmarłą, można modlić się przy zmarłym, wówczas płaszcz ma na sobie osoba modląca się.

Świadectwa.

Jest bardzo wiele świadectw uzdrowień i uwolnień pod płaszczem MB Guadalupe, wśród nich są:
Uzdrowienie kobiety z guza narządów kobiecych po jednej modlitwie (Jalisco, Meksyk);
Liczne uzdrowienia i uwolnienia z depresji i chorób psychicznych, nerwic (Meksyk, Polska);
Uzdrowienie starszego kapłana z nowotworu (Polska);
Liczne nawróceni osób w rodzinach, za które modliły się osoby pod płaszczem;
Uwolnienie od choroby psychicznej chłopca kilkunastoletniego, który wpadł w ciężki stan psychiczny pod wpływem muzyki heavi metalowej (satanistycznej);
Liczne zmiany w rodzinach, jedność i przemiana w małżeństwach; scalenie rodzin;
Liczne łaski pomocy Matki Bożej w sytuacjach leczenia ciężkich chorób nieuleczalnych (wyjątkowa pomoc i opieka w leczeniu) oraz pomoc w leczeniu stanów przewlekłych, w których Maryja znajdowała rozwiązania po ludzku niewyobrażalne;
Uwolnienia od nałogów i wyrwanie z życia w nieczystości (świeckich i także kapłanów);


Ze względu na RODO w Polsce dane osobowe i nazwiska nie są podawane do wiadomości publicznej;

IV Płaszcze na świecie i w Polsce.

Polska

Zdjęcie z Parafii MB Wspomożenia Wiernych (od prawej ksiądz proboszcz Jerzy Ryłko, p.Naty de Anda obok niego, Dorota Popowska, z lewej Maru Escatel)

V Zasady przyjęcia płaszcza.

Płaszcz przeznaczony jest dla parafii i grup modlitewnych, nie dla prywatnego użycia i nie na własność. Zgodnie z założeniami Apostolatu i założycielki pani Naty de Anda, apostolat działa w konkretnej parafii za zgoda proboszcza. Proboszcz sam może prowadzić to dzieło lub wyznaczyć odpowiedzialnego kapłana wikarego. Apostolat może być prowadzony przez osobę świecką, odpowiednio przygotowaną, ale pozostającą pod opieką kapłana prowadzącego. Osoby świeckie są dozwolone przez Jego Eminencję Kardynała Juan Sandoval Iniguez, pod warunkiem, że są pod opieką duchownego i są to osoby odpowiedzialne i świadome wejścia na drogę służby Bogu i Kościołowi.
Raz d roku następuje zawierzenie całej parafii i wszystkich mieszkańców miasta (wsi, okolic parafii) Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi (przyjęte jest 12 grudnia święto Matki Bożej Guadalupe). Praktykuje się w apostolacie takie zawierzenie raz w miesiącu na spotkaniach grup modlitewnych.
Osoba prowadząca apostolat w parafii, może mieć kilka osób odpowiedzialnych za rozwój dzieła i pomagających w dotarciu z modlitwą do rodzin, domów i chorych, szpitali.
Należy pamiętać o szczególnej łasce towarzyszenia nam przez Matkę Bożą, która pragnie ochronić wszystkie swoje dzieci i zgromadzić na wspólnej modlitwie różańcowej. Płaszcz jest darem i łaską jej ukrytej obecności.

Litania do Matki Bożej Guadalupe okrywającej płaszczem

(do użytku prywatnego);


Kyrie eleison
Chryste eleison
Kyrie eleison
Chryste usłysz nas
Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo Matko Boża z Guadalupe, módl się za nami
Najświętsza Panienko okryta Królewskim płaszczem, módl się za nami
Najświętsza Panienko, która powiedziałaś do Indianina Juan Diego, że jest w połach twojego płaszcza, módl się za nami,
Matko Boża okrywająca nas gwiaździstym płaszczem cały świat,
Ochraniająca nas swym płaszczem od niebezpieczeństw,
Zasłaniająca nas swym płaszczem od złego ducha,
Odganiająca swym płaszczem demony niszczące naszą wiarę,
Odganiająca swym płaszczem demony niszczące nasze dusze i zdrowie,
Odganiająca swym płaszczem demony niszczące dzieci, rodziny, kapłanów i Kościół,
Błogosławiona Roso spływająca na nasze dusze,
Niepokalany deszczu łask spływający na nas,
Strumieniu Żywej Wody odradzający w nas życie wieczne,
Morze łask i błogosławieństw zanurzająca nas w Bogu,
Czysta kryształowa wodo lecząca nasze rany,
Rzeko światła niosąca Chrystusa,
Oceanie miłości miłosiernej wskrzeszająca w nas życie wieczne,
Błogosławiona Matko, opiekunko chorych, opuszczonych i samotnych,
Okrywająca Królewską szatą cały odkupiony świat,
Niepokalana Panienko z Meksyku depcząca głowę węża,
Znaku z Apokalipsy z nieba nam dany,
Matko miłosierna ratująca przez swoja szatę dusze od piekła,
Współczująca opiekunko uzdrawiająca chorych ludzi i chory świat, módl się za nami


Matko życia zawsze przy nas obecna, wstawiaj się za nami
Maryjo okrywająca nas płaszczem,, tak jak okrywałaś swego Syna gdy się narodził,
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś małego Jezuska, gdy uciekałaś z Nim do Egiptu,
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezuska idąc z Nim przez pustynie,
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezuska gdy spał pod gołym niebem w drodze powrotnej do Nazaretu,
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezusa szatą uszytą przez Ciebie gdy nauczał apostołów,
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okryłaś Jezusa płótnem po zdjęciu Go z krzyża,
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okryłaś płaszczami Apostołów, które własnoręcznie uszyłaś,
Maryjo okrywająca swym płaszczem wszystkich, którzy odeszli od Kościoła, by przez łaskę modlitwy za nich zostali ocaleni od potępienia,
Maryjo okrywająca swym płaszczem wszystkich żyjących na ziemi, by pozyskać ich dla Chrystusa,
Maryjo okrywająca swym gwiaździstym płaszczem uzdrowienia i ochrony cały świat, ratuj nas i módl się za nami.

Twarz Matki………. ukryta twarz Boga….

„… o Tobie mówi moje serce: szukaj Jego Oblicza”.
"Idź - zachęciło mnie serce - szukaj Jego oblicza! Twojego oblicza szukam zatem Panie, nie odmawiaj mi proszę spotkania ze sobą. Nie odrzucaj w gniewie sługi swego ..." (Psalm 27,8-9) Twoje serce pragnie mówić. Twoja dusza jest spragniona spotkania z Bogiem.   

Biblia mówi, "Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga."

A Jego usta ...czy to nie jest część Jego oblicza?
Jego oblicze to Jego obecność.
Jego oblicze to Jego dobroć i łagodny głos.
Jego oblicze to Jego czujne oko.
Jego oblicze to Jego uważne ucho.
  
Podobnie jak matka pełna miłości czuwa nad kołyską swojego dziecka, Bóg czuwa nad tobą z czułym uśmiechem. On mówi do ciebie, pociesza kiedy tego potrzebujesz i przenika swoim ożywczym tchnieniem byś na nowo mógł być pełny życia (Księga Rodzaju 2,7)  .

Szukaj Jego twarzy. On się nie odwróci od ciebie. Modlę się by Jego pełna troski obecność otaczała i objęła cię właśnie teraz i byś mógł odczuć całą miłość jaką ma dla ciebie.   

Tak w naszych czasach Bóg ukrył się za czułym spojrzeniem Matki, byśmy z ufnością podchodzili do Niego. A gdy Go szukamy, gdy Go gubimy, On zasłania nam oczy dłońmi, jak Matka dziecku i prosi byśmy Go szukali w miłosnej grze serc Boga i człowieka. Odczuj bliskość Boga patrząc na czułą twarz Maryi. On patrzy na ciebie jak Matka.
Dorota Popowska

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NARUSZANIE ICH SPOWODUJE SANKCJE KARNE !