Zawierzenie MB Guadalupe

Litania –odpowiedź na aborcję –

ojciec Frank Pavone (Priest for life)

 

Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, Stworzycielu świata , zmiłuj się nad nami
Synu Boży, przez którego wszystko zostało stworzone,…..
Duchu Św. Boże, Panie i Dawco życia,…..
Panie Jezu, początku i końcu wszystkiego….
Panie Jezu, drogo, wiaro i życie,….
Panie Jezu, zmartwychwstanie i życie nasze, ….
Panie Jezu, wieczne Słowo życia,….
Panie Jezu, żyjący w łonie Dziewicy Maryi,….
Panie Jezu, kochający ubogich słabych,…
Panie Jezu, obrońco bezbronnych,….
Panie Jezu, chlebie życia,….


zmiłuj się nad nami


..za każdy grzech przeciwko życiu….
..za codzienne zabijanie niewinnych dzieci….
..za rozlaną krew nad naszym krajem….
..za niemy krzyk Twoich dzieci….
..za zabijanie Twoich przyszłych uczniów….
..za wykorzystanie kobiet dokonujących aborcję….
..za milczenie Twoich ludzi….
..za apatię Twoich ludzi ….
..za współpracę Twoich ludzi w tej tragedii….


PANIE USŁYSZ NASZĄ MODLITWĘ
..za nienarodzonych braci i siostry zabite przez aborcję…..
..za nienarodzonych braci i siostry zagrożone aborcją….
..za braci i siostry ocalałe przed aborcją….
..za matki które dokonały aborcji , Panie usłysz naszą modlitwę
..za matki namawiane do aborcji….
..za matki zmuszane do aborcji….
..za matki które odmówiły aborcji….
..za ojców zabitych dzieci przez aborcję….
..za rodziny dzieci zabitych przez aborcję….
..za rodziny namawiające do aborcji….
..za ludzi dokonujących aborcję….
..za wszystkich towarzyszących zabiegom aborcji….
..za lekarzy i siostry, którzy powinni zachowywać życie….

za rządzących, którzy powinni bronić życia….

za duchowieństwo, które powinno mówić obronie życia….
..za cały ruch obrońców życia….
..za ludzi szukających rozwiązań dla zagrożonych dzieci….
..za wszystkich promujących adopcję….
..za krajowe i lokalne grupy obrońców nienarodzonych….
..za jedność wszystkich walczących w obronie życia poczętego….
..za odwagę i wytrwałość w pracy nad obroną życia….
..za wszystkich cierpiących, wykpionych i wyśmianych za postawę obrony życia…
..za wszystkich uwięzionych za obronę życia….
..za wszystkich pobitych i torturowanych za obronę życia….
..za fachowych prawników….
..za adwokatów i sądy….
..za policjantów….
..za całą oświatę….
..za fachowe media….


Dziękujemy Ci Panie Jezu..


..za zachowane dzieci przed aborcją….
..za matki które odstąpiły od aborcji….
..za byłych dokonujących aborcję którzy zrozumieli sens obrony życia….
..za wszystkich ukazujących okrucieństwo aborcji….
..za wszystkich powołanych do działania w obronie życia poczętego….

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zachowaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

 

Dziennie umiera pomiędzy 110 tys. a 140 tys. dzieci zabijanych w łonach matek na skutek aborcji!!!

 

Modlitwa do Matki Bożej za nienarodzonych i ofiary aborcji


Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z Guadalupe, Matko Życia
Zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym. Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa Podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko. Podobnie czynił Herod szukający aby zniszczyć Twego Syna, Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci.
Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci , przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa. Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu; Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła, Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba.

 


O, Wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach. Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji. Nakłoń serca aby szanowano życie!
Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci aby mogły żyć tu na ziemi i, dzięki Przenajdroższej Krwi przelanej przez Twego Syna, mogły dostąpić życia wiecznego z Nim w niebie. Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stronników aborcji, aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemności.
Pragniemy aby niewinne nienarodzone dzieci, które umierają bez Chrztu, były ochrzczone i zachowane. Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich i żal, pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców.

Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości. Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia. Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei. Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzinami, miastami, narodami i całą ludzkością.
O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo, usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc!
O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, módl się za nami!

 

 

W samych USA od 1973 roku zginęło przeszło 50 mln dzieci w łonach matek wskutek aborcji !!!

 

Za te grzechy trzeba będzie ponieść odpowiedzialność!

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NARUSZANIE ICH SPOWODUJE SANKCJE KARNE !