Czuwanie przy relikwiach św. Joze Sanchez de Rio

 

 

 

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NARUSZANIE ICH SPOWODUJE SANKCJE KARNE !