Dziewięcioletnia nowenna różańcowa i eucharystyczna 12.12.2019 rok - 12.12.2028 rok

w intencji błagalnej o odnowę i ochronę wiary w Polsce i Meksyku, rodzin, kapłanów i Kościoła świętego oraz triumfu Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe nad cywilizacją śmierci przez wstawiennictwo wszystkich męczenników obojga narodów pod patronatem św. Maksymiliana Kolbe, męczennika i ofiary obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Różaniec- Eucharystia św.- Adoracja Najświętszego Sakramentu

Dziewięcioletnia nowenna jest kontynuacją rocznej modlitwy Apostolatu Różańca św. Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, rozpoczętej w dniu 12 grudnia 2018 roku w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku i w grupach apostolatu w Polsce i na świecie.

W obliczu walk o każdą rodzinę, godność człowieka i każdego kapłana, pragniemy prosić św. Maksymiliana Kolbe męczennika obozu zagłady w Oświęcimiu o patronat nad całym dziełem przez nadchodzące 9 lat i jego wstawiennictwo za nami w niebie. Pragniemy pójść jego drogą, zwycięską ofiarując Bogu nasze modlitwy, cierpienia, Msze świętego i Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu, prosząc Go, by wypraszał u Boga miłosierdzie nad narodem polskim i meksykańskim. Do tej nowenny zapraszamy wszystkich męczenników obojga narodów, błogosławionych i świętych, ale także tych cichych męczenników Bogu znanych jak: dzieci nienarodzone zabite w łonach matek, zabitych w wojnach i walkach za wolność krajów, umierających samotnie i odrzuconych przez rodziny, a także wszystkich zabitych w dziejach Polski i Meksyku, których cierpienie i ból znał tylko Bóg.

Tylko Niepokalana poprzez różaniec święty, często Eucharystie i adorację Najświętszego Sakramentu może nas poprowadzić do triumfu cywilizacji życia nad cywilizacją śmierci… bo Miłość zawsze zwycięża!

Zwycięstwo Miłości nad cywilizacją śmierci - o czym chce nam dzisiaj powiedzieć św. Maksymilian Kolbe patron wielkiej nowenny.

Św. Maksymiliana Kolbego znają dorośli, dzieci w Polsce i na świecie. Jego oddanie życia za drugiego człowieka spowodowała, że stał się symbolem prawdziwej ewangelicznej miłości i niezwykłego kapłaństwa. Stał się poprzez to niezwykłym narzędziem w rękach naszej Niebieskiej Matki Maryi i przyczynił się do wzrostu miłości wiernych do Niej.

Święty kapłan, franciszkanin, męczennik zwyciężył nienawiść i zwyciężył pogardę do ludzkiego ciała, zwyciężył wroga. Oddał swe ciało na wyniszczenie, oddając Bogu chwałę pokonał cywilizację zła. Tutaj trzeba się na chwilę zatrzymać, przy komorze głodowej Maksymiliana. Z jednej strony by oddać Mu hołd podwójny. Dlaczego podwójny? Po pierwsze: przetrzymał piekło i ufaj Maryi do końca, jednocząc się w swej ofierze z Jej Synem w najdoskonalszy sposób. To pierwszy powód. Drugi to fakt, że pokazał nam i ugruntował nas w wierze, iż do nieba jesteśmy z ziemi zabierani. Nikt nie wchodzi tam sam. Jego uwielbienie Maryi i nieustanna modlitwa różańcowa, którą zanosił do nieba z komory głodowej, budują w nas ufność i wiarę w moc różańca. Św. Maksymilian pokazał nam drogę i mówi do serc naszych: „ufaj i odmawiaj różaniec bez względu na zło jakie cię otacza. Bowiem większego piekła, niż to które było przy Nim nie można sobie chyba wyobrazić”.

Idąc do komory głodowej zostawił różaniec – znak obecności Serca Matki. Podarował go więźniowi Wilhelmowi Żelaznemu nr obozowy 1126, który jest obecnie własnością Parafii św. Maksymiliana Kolbego i Męczenników w Oświęcimiu. Właśnie ten różaniec jest nie tylko cenną relikwią po Nim, ale przede wszystkim narzędziem walki ze złem, znakiem zwycięstwa i symbolem Maryi, Jej bliskości – drabiną po której wciąga nas tam, gdzie sama mieszka - do nieba.

Maksymilian głosił z ogromną wiarą i ufnością Święte Imię Niepokalanej, które ma moc niezwykłą, głosił Jej chwałę i zwycięstwo. Dlatego, gdyby teraz zszedł z nieba, zrobiłby to samo co robił – głosił chwałę Niepokalanie Poczętej, która zetrze głowę węża! Sądzę, że właśnie dzisiaj, w czasach głośno propagowanych metod in vitro, aborcji i eutanazji, związków homoseksualnych - jest nam potrzebny św. Maksymilian. Te środowiska głoszące hasła sprzeczne z Ewangelią, najbardziej powinny się bać właśnie św. Maksymiliana. Dlaczego? Dlatego, że rok 1917 to co widział w Rzymie na Placu św. Piotra głęboko wpisał się w Jego serce, że nie dopuści do klęski. Dzisiaj w niebie potężnie przygotowuje się do zwycięstwa przez wielu tak oczekiwanego. Ufam, że On sam uczyni wszystko co w jego mocy. Ufam w orędownictwo św. Maksymiliana, które może spowodować, że wiele środowisk walczących z prawami Bożymi, poniesie porażkę.

Jeśli jest jakaś dusza, która szuka zwycięstwa nad cywilizacją śmieci dzisiaj niech zawoła św.Maksymiliana do pomocy – On z radością wspomoże to zwycięstwo. Narzędzie walki nam zostawił – R Ó Ż A N I E C!!

A jaką ma moc różaniec – większość odmawiających go, zna moc różańca, ale te osoby, które nie znają jej jeszcze powinny wejrzeć w historię działalności św. Maksymiliana w Japonii i tym co się tam wydarzyło wiele lat później: Hiroszimie i Nagasaki.

Tam przeżyli tylko ci, którzy odmawiali różaniec i mieli nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Bracia franciszkanie, którzy przeżyli atak bombowy byli zdrowi i cali, nic im się nie stało, potem ponad 200 razy badani przez naukowców i lekarzy. Różaniec okazał się silniejszy od bomby atomowej, a Imię Maryi Matki jest Święte i ma moc. Dlatego wierzmy zwycięstwo Maryi nad cywilizacją śmierci! Jest ono pewne, ale nie stanie się jeśli nie będzie modlitwy różańcowej. N I E ZWLEKAJ!

Od twojej i mojej modlitwy zależy to zwycięstwo.

Sługa Boży, Stefan Wyszyński, Prymas Polski powiedział:
„Pragnę gorąco, abyście ducha ojca Maksymiliana ponieśli do waszych rodzin i domów, prac i trudów i zajęć...

Jak włączyć się w nowennę:

1. Indywidualne odmówienie różańca w intencji nowenny

2.Ofiarowanie Mszy św. i Eucharystii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu w tej intencji;

3. Wspólną modlitwę różańcową w grupie modlitewnej czy w rodzinie, w parafii;

Modlitwy dziewięcioletniej nowenny:

Tajemnice radosne

według objawienia na górze Tepeyac w Meksyku w 1531 roku. Odmawiamy w poniedziałki i soboty. Służą także poznaniu objawienia Matki Bożej, która ukazała się Indianinowi św. Juan Diego 9 grudnia 1531 roku.


1. Zwiastowanie.
Jest 9 grudnia 1531 roku, Juan Diego idzie na Msze św., gdyż jest święto Niepokalanego Poczęcia w Kościele. W drodze na górze Tepeyac objawia się jemu Maryja i prosi o wybudowanie świątyni ku jej czci w tym miejscu.
Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i moja Matko, dziękuję Ci za pierwsze objawienie św. Juanowi Diego, kiedy objawiłaś iż jesteś najczystszą Dziewicą, Maryja, Matką Boga Prawdziwego i Matką wszystkich ludzi. Dziękuję za prośbę o wybudowanie świątyni w której stoisz, by kierować do niej tych, którzy będą świadectwem Twojej miłości, Twego współczucia, Twej pomocy i Twej opieki, którą obdarzasz wszystkich, którzy Cię kochają, ufają Ci i wzywają Twojej pomocy.

Ojcze nasz 1 x, Zdrowaś Maryjo 10 x i Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze …..
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


2. Nawiedzenie:
Juan Diego wrócił zasmucony do Matki Bożej, gdyż nie został wysłuchany. Chciał zrezygnować z tej misji.
Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i moja Matko, dziękuję Ci za Twoje drugie objawienie św. Juanowi Diego, kiedy, po jego powrocie z domu biskupa, upadł znieważony i bronił się przeświadczony, iż nie jest w stanie spełnić zleconej przez Ciebie misji. Dziękuję za odwagę i zachętę, którą dałaś św. Juanowi Diego, by jeszcze raz zwrócił się z prośbą do biskupa.

Ojcze nasz 1x. Zdrowaś Maryjo 10 x i Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze…….
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


3. Narodzenie:
Juan Diego po raz drugi idzie do biskupa, który prosi o znak, by mógł uwierzyć w prawdziwość posłannictwa Indianina.
Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci za trzecie objawienie się św. Juanowi Diego, kiedy, po jego nieskutecznych prośbach o budowę świątyni, powiedziałaś mu: “Niech tak będzie mój Synu: Wróć jutro z zapewnieniem, iż możesz dostarczyć biskupowi znak, o który prosił. Kiedy go otrzymasz, uwierzy Ci, nie będzie dłużej wątpił w Twe słowa i Twoją dobrą wiarę. Bądź pewien, iż nagrodzę Ci wszystkie smutki.”

Ojcze Nasz 1x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


4. Ofiarowanie:
Juan Diego rezygnuje z misji jaką ma spełnić i biegnie po kapłana, gdyż umiera jego wuj Bernardino.
Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i moja Matko, dziękuję Ci, że zastąpiłaś drogę Juan Diego i uzdrowiłaś jego wuja, dziękuje ci za słowa, które wypowiedziałaś do niego, słowa umocnienia i pocieszenia dla niego, które dziś wypowiadasz je do mnie: „Czym się martwisz?.. czy ja nie jestem twoją Matką, która tu jestem?..czy nie jesteś w moich ramionach?..czy nie jestem źródłem twej radości i twojego zdrowia? Czy potrzebujesz coś jeszcze?”

Ojcze nasz 1x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze ...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


5. Odnalezienie:
Juan Diego przychodzi do Maryi dnia kolejnego i dostaje znak na tilmie dla biskupa.
Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci za Twoje czwarte objawienie św. Juanowi Diego, kiedy kazałaś mu zebrać róże, które znalazł na szczycie wzgórza I przynieść je Tobie. Dziękuję za ukazanie ich na jego tilmie, kiedy powiedziałaś: „ten bukiet róż jest znakiem, który masz przekazać biskupowi. Musisz powiedzieć mu, w moim imieniu, że rozpozna moja wolę i musi ją spełnić. Będziesz moim ambasadorem, całkowicie wartym mojego zaufania. Tylko przed obliczem biskupa odsłoń zawartość swojego płaszcza i odsłoń to, co będziesz niósł”. Maryjo, dziękuję Ci za Twój obraz, który ukazał się na tilmie, który pojawił się wraz z różami.

Ojcze nasz 1x, Zdrowaś Maryjo 10x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy…
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”

Tajemnice światła

- Najświętsza Dziewica z Guadalupe, Matka całej ludzkości pragnie otrzeć łzy, umocnić wiarę i przynieść pociechę w każdemu żyjącemu na ziemi; Tajemnice światła odmawiamy w czwartki.


1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie:
W roku objawienia na górze Tepeyac na chrześcijaństwo nawróciło się około 9 mln Indian. Cudowny wizerunek Maryi niósł im zapewnienie, iż jest Królową potężniejszą od ich wszystkich bóstw i bożków w które wierzyli. A jej władzę królewską poznali po królewskim płaszczu nieba, na którym jest 46 gwiazd układu słonecznego.
Nasz Pani z Guadalupe, moja Królowo i moja Matko, dzisiaj zapewniasz nas, że nas nie opuścisz w tych czasach walki o wiarę w całym świecie i całym Kościele św. Ty jesteś potężną Królową, która ma władze nie tylko na niebie, ale także na ziemi i pragniesz byśmy żyli w bliskości twego Serca i w twoich uzdrawiających ramionach. Maryjo jak mogę Ci za to podziękować skoro sama przychodzisz mnie uzdrowić i umocnić.

Ojcze nasz 1x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


2. Cud w Kanie Galilejskiej.
Podczas objawienia na górze Tepeyac dokonało się pierwsze cudowne uzdrowienie. Został uzdrowiony wuj Bernardino, który konał. Św.Juan Diego wiedział, że trzeba wołać kapłana do konającej osoby, dlatego biegł do kościoła po pomoc.
Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i moja Matko proszę okryj swoim królewskim płaszczem ochrony i opieki wszystkich konających,, którzy nie dostąpią łaski spowiedzi, a szczególnie tych, którzy się Boga zapierają. Juan Diego wiedział, że kapłan niesie pomoc i łaskę Boga, która wszystko może. Maryjo dziękuję Ci za to, że umacniasz i uzdrawiasz moją wiarę, gdyż jesteś Matką Łaski Bożej, a przecież łaska Boże wszystko może, może uzdrowić moje rany, moje choroby i moje depresje i moje zwątpienia.

Ojcze nasz 1x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy…
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


3. Głoszenie Królestwa Bożego i wołanie do nawrócenia. Dzielny Juan Diego zaniósł tilmę do biskupa ze znakiem, który dała Maryja. Gdy biskup zobaczył obraz – autoportret Matki Bożej upadł na kolana i rozpłakał się ze wzruszenia i uwierzył. Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i moja Matko, tak jak umocniłaś wiarę biskupa Juan Zumarraga, który ujrzał twój cudowny wizerunek i uwierzył, tak daj silną wiarę wszystkim kardynałom, biskupom, kapłanom i konsekrowanym. Pozwól im poznać twój wizerunek i uzdrów ich wiarę tak jak uzdrawiasz nasza wiarę dzisiaj modlących się przed twoim obrazem.
Wołasz nas Matko do modlitwy różańcowej i do nawrócenia.

Ojcze nasz 1x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


4. Przemienienie na Górze Tabor.
Niegdyś góra Tepeyac i okolice służyło w czasach objawienia do kultu bożków, składania ofiar z ludzi. Dzisiaj jest to największe w świecie sanktuarium maryjne, które rocznie odwiedza ponad 20 mln pielgrzymów. Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i moja Matko, jak wielki cud przemiany uczyniłaś na Górze Tepeyac, dawne miejsce pogaństwa, tysiąca piramid i ofiar bałwochwalczych dziś jest największym sanktuarium świata, tam rocznie ponad 20 mln osób otrzymuje chleb życia – Eucharystie i tysiące cudownych uzdrowień dokonujesz z miłości do świata.
Dziękuję Ci Maryjo, za to że dziś z dalekiego Meksyku przychodzisz do nas, by dokonać wielkiej przemiany w naszym życiu, by okryć mój dom, rodzinę i naszą ojczyznę swoim królewskim płaszczem ochrony, uzdrowienia i wielkiej przemiany.

Ojcze Nasz 1x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


5. Ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.
Współczesne badania cudownego wizerunku Maryi wykazały, iż nie tylko zmienia się jej twarz i w oczach są postacie ludzkie. Ale również lekarze stwierdzili, że tilma ma stałą temperaturę 36,6 stopni Celcjusza, a w łonie Maryi bije serce Dzieciątka uderzając 115 razy na minutę.
Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i moja Matko, dziękuje Ci za ten cudowny i godny podziwu wizerunek, który dałaś światu przez ręce św.Juan Diego. Dzisiaj uczysz mnie dwóch rzeczy na raz: po pierwsze każda Eucharystia jaką otrzymuję dostaję z Twoich rąk, bo Ty jesteś Matka Jezusa – Matką Eucharystii. Po drugie uczysz mnie kontemplacji tego wizerunku i Twego Syna ukrytego pod twoim sercem, przypominając mi, że ilekroć nie mogę Go adorować w Kościele, mogę go uwielbiać i adorować w tym cudownym żywym wizerunku. Za ten wielki dar dziękujemy Ci Maryjo.

Ojcze Nasz 1 x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”

Tajemnice bolesne kierujemy do Ojca Przedwiecznego

z prośbą o wysłuchanie naszego wołania przez wstawiennictwo męczenników za wiarę obojga narodów Polski i Meksyku oraz wszystkich męczenników, znanych tylko Bogu, których cierpienie zna tylko niebo.

Panie Jezu pragnę rozważać bolesne tajemnice różańcowe, które ukazują Twoja miłość do ludzi. W tej medytacji pragnę rozważać także miłość wszystkich męczenników za wiarę narodu polskiego i meksykańskiego, którzy dla Twej miłości gotowi byli na śmierć. Niech to rozważanie będzie modlitwę ofiarowaną za naszą Ojczyznę Polskę i za naszych braci i siostry w Meksyku i przez wstawiennictwo wszystkich męczenników obojga narodów oraz św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej. Prosimy dla Polski i Meksyku potrzebne oraz wszelkie błogosławieństwo, odnowę i ochronę wiary.


1. Tajemnica pierwsza bolesna – Ogrójec
Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci lęk, trwogę przed śmiercią, jakie ogarnęły Serce Jezusa w Ogrójcu, jego krwawy pot i zgodę na przyjęcie kielicha cierpienia. Ofiaruje Ci także strach, lęk i przerażenie męczenników za wiarę Polski i Meksyku, którzy nie uciekali przed czekających ich cierpieniem, ale z miłością oddali się w ręce oprawców. Niech to cierpienie Jezusa oraz cierpienie męczenników obojga narodów wyjedna Twoje błogosławieństwo i przyniesie odnowę wiary.
Ojcze Przedwieczny niech wszystkie te cierpienia będą wynagrodzeniem dla Ciebie za odrzucenie Ciebie i Twej miłości na ziemi polskiej i meksykańskiej, Panie nieba i ziemi.
Ojcze Nasz 1 x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


2. Tajemnica druga bolesna – Biczowanie.
Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci straszliwe cierpienia Zbawiciela podczas trwającego biczowania. Ofiaruję Ci ból uderzeń, jakie rozdarły obnażone ciało naszego Pana. Ojcze Przedwieczny wraz z męką biczowania Jezusa, ofiaruję Ci boleści i cierpienia wszystkich męczenników za wiarę narodu polskiego i meksykańskiego, którzy katowani przez oprawców nie wyrzekli się wiary. Niech ich cierpienie zjednoczone z cierpieniem Twego Syna wyjednają naszym narodom Twoje błogosławieństwo i przyniesie odnowę i umocnienie wiary.
Ojcze Przedwieczny niech wszystkie te cierpienia będą wynagrodzeniem dla Ciebie za odrzucenie Ciebie i Twej miłości na ziemi polskiej i meksykańskiej, Panie nieba i ziemi.

Ojcze Nasz 1 x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


3. Tajemnica trzecia – Cierniem Koronowanie.
Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci udręki Jezusa wyszydzonego, wyśmianego, obitego, policzkowanego i oplutego przez żołnierzy. Ofiaruję Ci wtłaczanie korony cierniowej, upokorzenie i hańbę odziania Króla i Pana Wszechświata starym, purpurowym łachmanem. Ojcze Przedwieczny wraz z cierpieniami poniżanego Zbawiciela ofiaruję Ci boleści i upokorzenia wszystkich męczenników za wiarę narodu polskiego i meksykańskiego, którzy na różnorakie sposoby byli dręczeni, nękani psychicznie i fizycznie, zmuszani do wyrzeczenia się wiary. Niech wszystkie cierpienia tych męczenników, zjednoczone z cierpieniem Jezusa wyjednają dla Polski i Meksyku Twoje błogosławieństwo i przyniesie odnowę i umocnienie wiary. Ojcze Przedwieczny niech wszystkie te cierpienia będą wynagrodzeniem dla Ciebie za odrzucenie Ciebie i Twej miłości na ziemi polskiej i meksykańskiej, Panie nieba i ziemi.

Ojcze Nasz 1 x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


4.Tajemnica czwarta bolesna – Droga krzyżowa Pana Jezusa
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci cierpienia duchowe i fizyczne, jakie ponosił Zbawiciel lżony, popychany, kłuty, bity, znieważony w drodze na miejsce męki. Ofiaruję Ci jego bolesne upadki na kamienie kalwaryjskiej drogi. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci wraz z męką Pana, udręki i boleści wszystkich męczenników za wiarę narodu polskiego i meksykańskiego. Ofiaruję Ci ich cierpienia brutalnie bitych ciał, wszelakich wymyślnych udręk, jakie stosowali oprawcy, po to aby wyrzekli się wiary. Prosimy, aby ich cierpienie zjednoczone z męka Jezusa wyjednało dla Polski i Meksyku Twoje błogosławieństwo, odnowę i umocnienie wiary.
Ojcze Przedwieczny niech wszystkie te cierpienia będą wynagrodzeniem dla Ciebie za odrzucenie Ciebie i Twej miłości na ziemi polskiej i meksykańskiej, Panie nieba i ziemi.

Ojcze Nasz 1 x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


5. Tajemnica piąta bolesna- Ukrzyżowanie Pana Jezusa.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci trzygodzinne męki ukrzyżowania i agonii Zbawiciela umierającego za nas na krzyżu. Ofiaruję Ci niepojętą miłość Serca Jezusa wstawiającego się do Ciebie za oprawcami. Ojcze Przedwieczny, wraz z męką Zbawiciela ofiaruję Ci mękę i śmierć wszystkich męczenników za wiarę narodu polskiego i meksykańskiego, ich cierpienia, łzy i przelaną krew oraz agonię czasami trudną do opisania ludzkimi słowami. Niech ich cierpienie zjednoczone z cierpieniem Twojego Syna wyjednają Twoje błogosławieństwo i przyniesie odnowę i umocnienie wiary.
Ojcze Przedwieczny niech wszystkie te cierpienia będą wynagrodzeniem dla Ciebie za odrzucenie Ciebie i Twej miłości na ziemi polskiej i meksykańskiej, Panie nieba i ziemi.

Ojcze Nasz 1 x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”

Tajemnice chwalebne różańca świętego

odnoszą się do triumfu Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Prosimy Maryje w tym różańcu, aby odmieniło się oblicze polskiej i meksykańskiej ziemi i prawdziwie oba kraje były Królestwem Niepokalanej i Jej Syna.


1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana (J 20, 20b). Zmartwychwstały Chrystus ukazał im swoje chwalebne rany, promieniejące światłem łaski, i Serce, z którego tryskają strumienie miłosierdzia. Nie wypominał im, że Go opuścili w czasie Męki, lecz obdarował nowym życiem. Nastało królestwo łaski. Jezus dał Apostołom władzę odpuszczania grzechów. Przed nami także stoją otworem bramy królestwa Bożego. Możemy do niego wejść przez sakramenty. W tej tajemnicy prosimy o triumf Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w wszystkich sercach byśmy na nowo uwierzyli w moc sakramentów świętych Kościoła, które niosą ratunek dla duszy i uzdrowienie także ciała. Dziękujmy Bogu za dar Kościoła i kapłaństwa. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, bądź uwielbione! Niepokalane Serce Maryi módl się za nami.

Ojcze Nasz 1 x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Pan Jezus wstąpił do nieba, aby przygotować nam miejsce. Każdy ma już swoje miejsce w Jego królestwie, ale jest też zespolony z innymi w Panu i może to osiągnąć tu na ziemi. Ojciec daje nam w Eucharysti św. Syna swego i widzi w nas Jego i dzięki Jezusowi ma w nas upodobanie. Miłuje Go w każdym z nas. Chrystus jedna wszystko – to, co w niebie, i to, co na ziemi. Dziękujmy Bogu za dar każdej Mszy św. i Eucharystii św., gdyż każda Msza św.i Eucharystia odnawia nas i przybliża do Boga. Prośmy o triumf Najświętszych Serc Jezusa i Maryi nad zaślepieniem ludzi, obojętnych do prawd wiary i oddalonych od Kościoła św., by na nowo otworzyli serca Bogu. Aby zrozumieli, że poza Kościołem nie ma uzdrowienia. Módlmy się: Przyjdź Królestwo Twoje i budujmy je już tu na ziemi przez pełnienie woli Bożej. Najświętsze Serce Jezusa bądź uwielbione! Niepokalane Serce Maryi módl się za nami!

Ojcze Nasz 1 x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


3. Zesłanie Ducha Świętego
Duch Święty was wszystkiego nauczy (J 14, 26).
Duch Święty przenika głębokości Boga samego. Może nam dać poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyśmy zostali napełnieni całą Pełnią Boga (por. Ef 3, 18-19).  Po zesłaniu Ducha Świętego na apostołów to, co było niezrozumiałe w nauce Chrystusa, stało się jasne. Dzięki wierze apostołów rósł Kościół, Królestwo Boże na ziemi. Nic nie zdołało odłączyć pierwszych uczniów od miłości Boga, która była rozlana w ich sercach przez Ducha Świętego – ani okrutne prześladowania, ani pokusy pogańskiego świata. Dzisiaj potrzebujemy nowego wylania Ducha Świętego i wołajmy do Niego: przyjdź i odnów swój Kościół! Niech miłość Serca Jezusowego i Serca Maryi odnowi i przemieni naszą polska ziemie i braci w Meksyku, zjednoczy nas na nowo! Niech Bóg zakróluje w naszych rodzinach, miejscach pracy, edukacji, polityce, we wszystkich dziedzinach życia!
Najświętsze Serce Jezusa bądź uwielbione! Niepokalane Serce Maryi módl się za nami!

Ojcze Nasz 1 x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Maryja Niepokalana, Matka prawdziwego Boga przez którego żyjemy, została zabrana z duszą i ciałem do nieba. Cała Trójca Przenajświętsza i wszyscy święci, radują się Jej pięknem z aniołami, ludzie na ziemi pokładają w Niej nadzieję. Szatani drżą z przerażenia na dźwięk Jej Imienia, a szaleją w piekle w konwulsjach, gdy brzmi modlitwa różańcowa. Pełna chwały Córka Ojca, Matka Syna i Oblubienica Ducha Świętego nie zapomina o swych cierpiących dzieciach nieustannie wstawia się za wszystkimi, otwierając w tym trudnym czasie, wśród niebezpieczeństw pewne schronienie, bezpieczny port w drodze do niebieskiej ojczyzny. Najświętsze Serce Jezusa bądź uwielbione! Niepokalane Serce Maryi módl się za nami!

Ojcze Nasz 1 x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy...
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”


5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Matka Boża z Guadalupe ukazana na tilmie św. Juan Diego daje odniesienie do Apokalipsy św. Jana. Dają nam to zaledwie niejasne pojęcie o Jego majestacie i chwale Jezusa Chrystusa Króla i Pana Wszechświata i Jego Królestwa. Rzeczywistość ukazaną w symbolach poznamy w pełni dopiero wtedy, gdy ujrzymy Chrystusa przychodzącego powtórnie. Pierwsze Jego przyjście było ukryte, drugie będzie chwalebne. W obecnych czasach przychodzi do nas jako Król Miłosierdzia, lecz kiedyś przyjdzie jako Sędzia sprawiedliwy.
Pan Jezus daje swej Matce uczestniczyć w swej władzy królewskiej. Nazywamy Ją Matką Miłosierdzia, Pośredniczką łask. Uciekajmy się do Niej, abyśmy mogli stanowić część Jej korony i usłyszeć z ust Jej Syna: Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! (Mt 25, 34).  Najświętsza Dziewico z Guadalupe, Niewiasto obleczona w słońce i księżyc módl się za nami!

Ojcze Nasz 1 x, Zdrowaś Maryjo 10 x, Chwała Ojcu 1x
Najświętsze Serce Jezusa bądź uwielbione! Niepokalane Serce Maryi módl się za nami!
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy..
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”

Modlitwa do Najświętszej Dziewicy Maryi w potrzebie.

Pomnij, o Najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że ukazując się cudownie na górze Tepeyac, przyrzekłaś ukazać Swoje współczucie i litość dla tych, którzy Cię kochają i Tobie ufają, którzy szukają Twojej pomocy i zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i cierpieniach. Obiecałaś przychylić się do naszych próśb, otrzeć nasze łzy i dać nam pociechę i wyzwolenie. Nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się pod Twoją obronę, błagał Twojej pomocy, szukał Twego wstawiennictwa, dla innych, czy też dla siebie, był przez Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie, Maryi, Dziewiczej Matki prawdziwego Boga. Wyrażając żal za nasze grzechy, padamy przed Twoją świętą obecnością, pewni, że Ty okażesz nam swoje miłosierne obietnice. Jesteśmy pełni nadziei, że pod Twoimi skrzydłami i Twoją opieką, nic nie może nas złamać i przerazić, że nie musimy się lękać chorób, nieszczęść, czy jakichkolwiek cierpień. Tyś, nasze zdrowie i życie, Ty która jesteś naszą Matką, pragniesz być z nami za pośrednictwem Twego cudownego obrazu. Oddając się Twojej macierzyńskiej opiece i mając Ciebie za naszą ucieczkę w chwilach próby, nie potrzebujemy niczego więcej. Święta Matko Boża, nie gardź naszymi prośbami, ale w swoim miłosierdziu wysłuchaj nasze prośby. Amen.
(modlitwę odmawiamy codziennie i jedną dziesiątkę różańca)

Modlitwa w intencji przemiany świata !

Święty Janie Pawle II, Ty nam przekazałeś naukę o cywilizacji miłości, wiele uczyniłeś, aby miłość pełna miłosierdzia otwierała ludzkie serca i budowała rodziny i cały współczesny świat. Niech Twoje wstawiennictwo budzi w nas pragnienie, aby wypełniać zasady cywilizacji miłości, które nam dałeś. Pomagaj nam w różnych warunkach bronić godności osoby, nie dopuszczając, by rzeczy były ważniejsze niż człowiek. Ucz nas i pomagaj, byśmy prawo moralne o dobru i złu, stawiali wyżej niż technikę, choćby najbardziej rozwiniętą. Pragniemy wracać do często przypominanego nam, że „być” znaczy więcej niż „mieć”. Otocz nasze myśli, serca i działania swoja modlitwą, abyśmy pamiętali, że miłosierdzie jest przedłużeniem, ale i warunkiem sprawiedliwości. Prosimy Cię, ucz nas ufności w opiekę Matki Bożej, Matki pięknej miłości. Pomagaj nam żyć Twymi słowami: „Cały Twój”. Szczególnie polecamy Ci osoby i sprawy, które potrzebują uzdrowienia, oczyszczenia, wsparcia i ratunku. Amen.
(bp Jan Szkodoń)

Nowenna dziewięcioletnia nawiązuje do tej samej intencji w duchu zawierzenia Polski Niepokalanej z Guadalupe. Przypominając to ważne wydarzenie wspominamy:
Dnia 3 maja 1959 roku Kardynał Miguel Dario Miranda Miranda y Gomez, ówczesny Prymas Meksyku, na prośbę Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do tego faktu zawierzenia Polski doprowadzi pan Jerzy Skoryna, który jako żołnierz AK i uczestnik Powstania Warszawskiego po demobilizacji II Korpusu w Anglii, w październiku 1946 r. przybył do Meksyku, gdzie zamieszkał na stałe. Znał osobiście Prymasa Meksyku i wystąpił do Niego z zapytaniem czy Polska mogłaby zostać zawierzona Matce Bożej Guadalupe. Prymas Meksyku, Kardynał Miguel Dario Miranda y Gomez odpowiedział Panu Skorynie, że jest to możliwe po spełnieniu dwóch warunków: Prymas Polski winien wystąpić z taką prośbą o to, a także taką samą prośbę winien wyrazić Prezydent Polski. Niezwłocznie został więc powiadomiony o tym Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński, który w krótkim czasie prośbę przysłał do Meksyku. Ówczesny komunistyczny rząd PRL nie mógł tego uczynić z racji ideologicznych. Uczynił to więc Prezydent rządu emigracyjnego w Londynie, który był uznawany przez Watykan.
Prymas Meksyku, kard. Miranda y Gomez zlecił zorganizowanie i przygotowanie tej uroczystości panu Skorynie, ustalając jej datę na niedzielę 3 maja 1959. W niedzielę 3 maja o godz. 7.00 ojciec Klukowski, z USA, odprawił Mszę św. Bazylice Guadalupe przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej w intencji narodu polskiego. Ojciec Klukowski podkreślił doniosłość tej podwójnej historycznej chwili, w której świętując kościelno-państwową uroczystość 3-go maja – Królowej Polski oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja jego ojczyzna i naród zostały oddane pod opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Wyraził ufność, że Polska doczeka wyzwolenia i prawdziwej wolności. Pod koniec przemówienia odczytał telegram Prymasa Polski, Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „W dniu święta Królowej Polski, gdy cały lud wierny odnawia swoje śluby Jasnogórskie, przesyłamy naszym rodakom zebranym u stóp Matki Bożej Guadalupiańskiej wyrazy wspólnoty w jednej wierze, miłości braterskiej i niezłomnej nadziei.” Prymas Meksyku wygłosił dłuższe przemówienie po hiszpańsku, pełne przyjaźni i miłości do Polski i Polonii meksykańskiej. Wymienił też inne kraje okupowane, których delegaci zaznaczyli swą obecność przez uwidocznione transparenty. W słowach otuchy i nadziei zapewnił, że te doświadczenia i próby, jakie obecnie te kraje przechodzą, miną, i odzyskają one wolność. Zachęcił też do modlitwy i ufności w opiekę Matki Bożej. Zwracając się do obywateli Meksyku przypomniał, że kiedy Kościół w Meksyku cierpiał prześladowanie (w latach 1926-1936), to Polska modliła się wtedy za Meksyk. Mamy więc dług wobec tego bohaterskiego narodu i powinniśmy go teraz spłacić przez modlitwę, kiedy dziś cierpi on z powodu ateistycznego komunizmu. Polska była zawsze wierna wierze i tradycjom katolickim.
Dzisiaj dziękujemy Prymasowi Polski Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który powierzał także losy narodu macierzyńskiej opiece Maryi, wierząc z ufnością w Jej skuteczną pomoc i obronę. Wyrazem tej ufnej wiary Prymasa Tysiąclecia była jego dewiza: „Wszystko postawiłem na Maryję” oraz głębokie przekonanie oparte na faktach historycznych, że Maryja strzeże i broni swego Królestwa w Polsce przed różnorodnymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami. Podejmował też ogromny trud i wysiłek dla dobra narodu w oparciu o testament swego poprzednika, kardynała Hlonda, który powiedział m.in.: „Zwycięstwo gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi”. Tak było w przeszłości i wierzy, że tak będzie w przyszłości. Te zwycięstwa powtarzają się raz po raz w dziejach wierzącego i maryjnego narodu, gdyż wróg Kościoła i narodu ciągle podejmuje nowe ataki i próby unicestwienia go. Chrystus jednak zapewnił nas, że „bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18). Maryja zaś, w przekonaniu prymasa, jako Królowa naszego narodu, a także jako Matka Kościoła, jest Niewiastą wybraną przez Boga w tym celu, by zawsze miażdżyła głowę tego wroga i udaremniała jego plany.
Jednym z takich zwycięstw był wybór Kardynała Karola Wojtyły na Papieża w 1978 roku, który całe swe życie i działalność pasterską poświęcił bez reszty Chrystusowi i Maryi w myśl dewizy św. Ludwika Grignona de Montfort: „Totus Tuus”. Św. Jan Paweł II jest rzeczywiście opatrznościowym Papieżem, który prowadzi lud Boży do Chrystusa przez Maryję.

Patrząc na ogromną walkę o dobro każdej osoby, każdej rodziny i całego Kościoła świętego, wierzymy w orędownictwo wielkiego męczennika i kapłana św. M. Kolbe dla Polski i Meksyku w okresie trwania dziewięcioletniej modlitwy różańcowej.

Od dnia 12 grudnia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2028 roku będziemy trwać w całym apostolacie w Polsce i w Polonii, a także w Apostolacie w Meksyku modlitwa w intencji odnowy i ochrony wiary obojga narodów, rodzin, kapłanów i Kościoła świętego oraz triumfu Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe nad cywilizacją śmierci przez wstawiennictwo wszystkich męczenników naszych narodów.

opracownie : Dorota Popowska
Założycielka Apostolatu Różańca św. Najświętszej Dziewicy Maryi z Guadalupe w Polsce
dpopowska@interia.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NARUSZANIE ICH SPOWODUJE SANKCJE KARNE !