500 lat cudu róż i potrójna koronacja Najwiętszej Dziewicy z Guadalupe.

W czasie pandemii Apostolat Różańca NMP z Guadalupe zaprasza do zatrzymania się na chwilę i przyjrzenia się temu co nam Pan dał już dawno temu, aby umocnić wiarę i pomnożyć nadzieję.

„Jam jest Maryja, pokorna Matka Boga Wszechmogącego. Jam jest Dziewica Królująca Pochodnia, wieczne światło i Gwiazda Przewodnia nadziei ludzkości: Niech zbudują mi w mieście Meksyku, w świątyni okadzany ołtarz, tam gdzie niegdyś panował Pluton, któremu ciemnemu władaniu moja stopa kres kładzie wśród powodzi kwiatów.” (z książki „Nie uczynione ludzkimi dłońmi” Br.T. Sennott str.17)

Prawie 500 lat temu, 12 grudnia 1531 roku Maryja poprosiła Indianina Juan Diego, by zaniósł Jej prośbę do Biskupa J. Zumarraga o wybudowanie świątyni. Kiedy Biskup nie dał wiary słowom pokornego człowieka, poprosił o znak, wówczas dnia 12 grudnia 1531 roku na prośbę Niepokalanej Indianin Juan Diego idzie na szczyt skalistej góry i znajduje kwiaty i róże, które zbiera do tilmy i przynosi Matce Bożej. Gdy Maryja dotknęła tilmy i światło przeszyło tilmę, zaniósł ją Juan do Biskupa i pokazał ów znak – to jest cudowny wizerunek, na swojej tilmie z włókien agawy, który zmienił tamtejszy świat Meksyku nieodwołanie.

Ten cudowny wizerunek nieludzką ręka malowany powinien w przeciągu kilkudziesięciu lat rozsypać się ze względu na materiał z którego się składa, z włókien agawy. Przez nieopisane działanie Boże podtrzymujące ten cud autoportretu Maryi i miliony ludzi oddaje się w Jej opiekę, poprzez co zostaje zniszczone królestwo szatana w samym Meksyku i na świecie, by poprzez Nią „depczącą głowę węża” zapanowało Królestwo Jej Syna Jezusa.

Do dziś ten wizerunek spełnia swoja misję i przypomina nam o władzy Królewskiej Matki Prawdziwego Boga przez którego żyjmy. Oprócz dzisiejszych badań współczesnych naukowców, którzy potwierdzają nadprzyrodzone pochodzenie wizerunku warto przytoczyć piękne słowa władz kościoła z Guadalupe: „W roku 1616, przygotowując oficjalną petycję do Stolicy Apostolskiej z prośbą o wyrażenie zgody na odprawienie uroczystej Mszy św. i oficjum w święto Matki Bożej Guadalupe dokonano badania wizerunku i stwierdzono: „Zbadawszy tedy dotykiem własnych rąk owo dzieło, przedstawiające jakże święty portret , nie zdołaliśmy w nim znaleźć czy odkryć niczego, co nie byłoby jeno rzeczą tajemniczą a cudowną. Zaprawdę, nikt oprócz Boga samego nie zdołałby uczynić niczego równie pięknego i tak pełnego doskonałości jako ten święty wizerunek. Z wielką pewnością oznajmiamy, że niemożliwym jest namalować nic podobnego na takiej tilmie lub mówiąc szczegółowej, na takim kaktusowym płótnie. Przeto bez żadnych wahań potwierdzamy pod przysięgą co następuje: że postać, utrwalona na tilmie lub też inaczej mówiąc ayate Juana Diego, czyli wymieniony powyżej wizerunek Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe jest, i za taki go trzeba mieć, nadnaturalnego pochodzenia dziełem i tajemnica, znaną jedynie Bogu na Wysokościach. Takim też samym cudem jest zachowanie się w stanie nienaruszonym zarówno kolorów, jak i draperii szat….” (z książki „Nie uczynione ludzkimi dłońmi” Br.T Sennott str.71).

 

Dzisiejsze badania naukowe i liczne wydawnictwa i opisy detali odnalezionych na tilmi św.Juan Diego włącznie z muzyką, niepisaną ludzką ręką jest zachętą do głębszej refleksji nad darem naszej wiary i bogactwa łaski, jaką daje nam nasz Pan Jezu Chrystus w Kościele świętym. Pamiętając słowa Ewangelii, które pełne są światła, nadziei i miłości w pewne zwycięstwo Boga, zachęcamy do potrójnej koronacji Matki Bożej Guadalupe.

Potrójne ukoronowanie Matki Bożej Guadalupe:

Koronacjanr 1

Przyjmij Matkę BożąGuadalupedo domu,oddaj Jej cała swoją rodzinę i uczyń MaryjęKrólowa swojego domu. Stwórz sanktuarium domowe i często módl się z rodziną.Wspólna modlitwa przenosi góry i zapanuje w rodzino Jezus, który już zawsze będzie na pierwszym miejscu. Otwórz Pismo św. i czytaj z bliskimi.

 

Koronacja nr 2

Oddaj się Niepokalanemu Sercu Maryi, weź Ją do serca swojego i proś, by dała Ci myśli swoje, by zabrała wszystko twoje i dała Ci wszystko co Jej tzn. Jej głęboką więź ze Słowem Bożym, które nosiła w sercu, Jej wiarę w moc Boga i Jej ufność Bogu w każdej sytuacji, byś szedł tą samą codroga Ona z Jezusem i dla Jezusa. Ukoronuj duchowo Maryję w swoim sercu, by była Królową Twego serca i całego życia.

 

Koronacja nr 3

Ukoronuj Matkę Bożą w świecie. Módl się na różańcu za cały świat, by wszyscy pokochali Maryję i poprzez Nią ukochali Jezusa. Módl się na różańcu, gdyż Maryja jest Królową Różańca świętego i to jest jej radość, gdy składamy Jej bukiet róż z modlitwy różańcowej. Ukoronuj Maryje poprzez modlitwę za grzeszników, a Ona spuści z nieba deszcz łask ma Ciebie, gdyż za miłość otrzymuje się miłość.Różaniec to korona róż miłości dla Matki Boga.

 

Korona to symbol władzy:

Korona to wyróżnienie wyjątkowe i wywyższenie.Maryja Ukoronowanajest wywyższona. Jeśli chcemy dokonać ukoronowania Maryi w naszym domu, życiu, sercu i w świecie, należy pamiętać, by została wywyższona i umiłowana jeszcze bardziej. Pamiętaj: Królowa ma władzę daną Jej od Boga nad Twoim życiem, domem, pracą, zdrowiem wszystkimi sytuacjami jakie istnieją. Od chwili ukoronowania Jej na Królową domu, serca, Maryja zacznie po królewsku rządzić i kierować, ale przede wszystkim zacznie Cię kochać, gdyż jest Królową Miłości.!!!

 Przygotowała Apostolat Różańca św .NMP z Guadalupe.


Zapisz  

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NARUSZANIE ICH SPOWODUJE SANKCJE KARNE !